Zeynep Candan Aktaş

OTOMATİK KATILIMDA 3 FARKLI DEVLET KATKISI VAR.

14/02/2017

Otomatik katılım uygulamasında çalışanlar için devlet 3 ayrı teşvik sistemi uyguluyor:

İlk olarak, çalışanın maaşından yapılacak kesintinin %25’i oranında devlet katkısı verilecek. Devlet katkısının üst sınırı bir yıllık brüt asgari ücretin %25’i olarak belirlenmiş. Burada hem gönüllü BES sözleşmesi olanlar hem de otomatik katılım sistemiyle katkı payı ödeyenler için devlet katkısı üst sınırı her iki tür sözleşme için ayrı ayrı hesaplanıyor. Yani her iki türde de sözleşmesi olan katılımcılar isterlerse gönüllü BES için bir yıllık brüt asgari ücretin %25’i tutarında devlet katkısı alabilirken, otomatik katılım kapsamında da ödedikleri katkı paylarını yüksek tutabilirlerse buradan da bir yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadar daha devlet katkısı alabilirler.

İkinci olarak, çalışanın sisteme alınmasından sonra verilen iki aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmaya devam etmesi halinde 1,000.-TL’lik başlangıç teşviği verilecek. Ancak ilk girişte sistemde kalınmaması halinde daha sonra farklı bir tarihte sisteme girenler bu 1,000.-TL’lik başlangıç teşviğini hakedemiyor. 1,000.TL’lik başlangıç devlet katkısı sadece ilk defa sisteme girenler için. Ayrıca 1,000.TL’lik başlangıç teşviği devlet katkısı üst sınırı hesabında dikkate alınmıyor.

Üçüncü olarak, emeklilik aşamasında, çalışan eğer birikimini yıllık gelir sigortası kapsamında almak isterse devlet bu kez birikimlerinin %5’i kadar ek katkı verecek. Burada da yıllık gelir sigortasının en az 10 yıllık yapılması gerekiyor aksi halde bu teşvikten faydalanılamıyor.