Zeynep Candan Aktaş

OTOMATİK KATILIMDA DEVLET KATKISI MAHSUBEN TAKİP EDİLECEK

15/02/2017

Otomatik katılımda devlet katkısı takip hesapları, gönüllü BES’ten farklı kurgulanmış. En önemli farklılık gönüllü BES’te %25 devlet katkısı, katkı payının ödenmesinden sonra katılımcının hesabına nakden yatırılıyor ve bu para devlet katkısı fonu alınarak değerlendiriliyor. Otomatik katılımda ise devlet katkısı hesabı, taahhüt ve ilişkili hesap olmak üzere 2 ayrı hesapta takip ediliyor. Devlet katkısı, önce getirileri aylık TÜFE’ye endekslenmiş taahhüt hesabında, mahsuben kayıt altına alınıyor. Daha sonra devlet katkısı hakediş sürelerine (Katılımcı 0-3 yıl arası devlet katkısının %15’ini, 3-6 yıl arası %35’ini, 6-10 yıl arası %60’ını ve emeklilikte devlet katkınsın tamamını alabilir.) uygun olarak, çalışanın devlet katkısı ilişkili hesabına nakden aktarılıyor ve bu nakit, devlet katkısı fonunda değerlendiriliyor.

Buna ilave olarak başlangıç devlet katkısı tutarı olan 1,000.-TL’lik katkı, taahhüt hesabında değerlenmeden takip ediliyor.